Model upravljanja

Slijedom dugogodišnjeg rada i zalaganja mreže nezavisnih društveno – kulturnih centara u Hrvatskoj, u koju je uključen i Društveni centar Rojc, za bolje pozicioniranje izvaninstitucionalne kulture, unapređenje upravljanja i prepoznavanja vrijednosti novih prostora kulture za vitalizam i demokratizaciju društva, aktivisti društveno – kulturnih centara stvorili su snažnu platformu koja je otvorila prostor za ulaganje u razvoj civilno – javnog partnerstva u brojnim centrima u Hrvatskoj. 

U regionalnom, pa i u europskom kontekstu, Društveni centar Rojc prepoznat je kao vrijedan društveni potencijal. On nije samo zgrada pod čijem krovom rade različite udruge, već je živi organizam zajednice, grad u malom, u kojem se odražavaju i razvijaju sve raznolike potrebe i talenti ljudi koji u njega dolaze i koji ga kroz svoje međusobne odnose grade. Unapređenjem suradnje između Grada Pule i svih korisnika prostora u DC Rojc s ciljem uspostave učinkovitoga modela upravljanja osigurat će se stabilnost i još veći dinamizam aktivnosti.

GRAD(imo) ROJC  je projekt koji valorizira, aktivira i uključuje sve potencijale u izgradnju učinkovitog i održivog centra, a na dobrobit zajednice u kojoj i s kojom zajedno živi i djeluje.