Info punkt

Adaptiran info punkt, na kojem se svakodnevno dijele promotivni materijali, omogućit će bolju komunikaciju s korisnicima i bolji pristup programima.
Postavljen video display i  zapošljavanje community developera   omogućit će plasiranje informacija, motiviranje korisnika prostora Društvenog centra Rojc i 
građana na uključivanje te jačanje baze za sudioničko upravljanje.