Community Art program

Community Art program obuhvaća zidno slikarstvo i skulpture od slame koje se izrađuju u suradnji sa građanima.