U posjetu gradskom Odjelu za zajednička dobra i pravo na grad

Grad Napulj institucionalizirao zajednička dobra i prepustio upravljanje građanima

“U Napulju dobro je zajedničko!” – ime je kampanje gradskog Odjela za pravo na grad, urbane politike, krajobraz i zajednička dobra (Assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni). Cilj kampanje je uključiti što više građana u odlučivanje i upravljanje zajedničkim dobrima. Ta je kampanja, zajedno sa sedam nekad javnih prostora u Napulju koji su službeno proglašeni zajedničkim dobrom građana, bila razlog što je Zelena Istra krajem lipnja 2019. organizirala studijsko putovanje u Napulj s predstavnicama Grada Pule iz Upravnog odjela za kulturu i Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu. 

More